Diabetes i skolan

Material från Socialstyrelsen gällande egenvård för skolbarn, resursperson

Läs Skolverkets PM – en nationell enkätstudie:
Diabetes i skolan 2008 (pdf)

Barndiabetesfonden
Barn i skolan

Diabetesförbundet
Diabetes i grundskolan

Diabit.se
För skolpersonal

Sollentuna kommun
Råd och anvisningar ang .barn med diabetes i förskola, skola och fritidsverksamhet i Sollentuna kommun

Gällivare-Kiruna kommun
Diabetes i skola och barnomsorg

”Alltså lyhördhet och ödmjukhet från båda [föräldrar och lärare] håll.”
Citat från uppsats ”Hur fungerar mötet skola och elev med diabetes? Vad behöver förändras?

”Handlingsplaner för stöd till barn med diabetes under skoltid behöver ses över och all personal i skolan måste bli medvetna om var dessa kan hittas och vad de innebär.”
Citat från uppsats ”Skolpersonalens stöd till skolbarn med diabetes under skoltid

Information från det brittiska diabetesförbundet (på engelska)
Diabetes in schools

  • Facebook? Föräldraföreningen Bullerbyn finns även där